Praktijk Ria Siermans

"Natuurlijk bewust zijn en bewust gezond"Welkom op mijn WebsiteU bent geïnteresseerd in wat ik voor u kan betekenen. De cliënten die bij mij komen zijn vooral op zoek naar rust, ontspanning en ook antwoorden op hun vragen m.b.t. hun welzijn.

Ik werk klachtgericht d.m.v. massage en bewegingstechnieken en Medical Taping Concept, denk hierbij aan; migraine, rug- nek- en schouderklachten. RSI, hooikoorts. Zo nodig combineer ik deze technieken met ontspanning en ademhaling zodat ook op energetisch gebied herstel plaats vindt.
Dit is vooral belangrijk bij bijv. Burn-out, angsten, dwangmatigheden en vaak ook onverwerkte gebeurtenissen die in jouw leven plaats gevonden kunnen hebben.

Ik bied een luisterend oor en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en groei.

Lichaamsgericht therapeut

Als lichaamsgericht therapeut maak ik gebruik van diverse technieken welke gericht zijn op de lichaamsbeleving. Bijvoorbeeld energetisch lichaamswerk, ademhalingstechnieken, massage, holistic pulsing en diepe weefselmassage.

Ademhalingstechnieken en energetische oefeningen helpen om gevoelens die jou belemmeren vrij te ademen, te verwerken.

Met Medical Taping Concept (MTC) kan het proces van herstel ondersteund worden. Dit pas ik bijvoorbeeld toe bij mensen met RSI, Carpaal tunnelsyndroom, schouder-, rug- en nekklachten.

Omdat wij over het algemeen nogal functioneren vanuit het hoofd, worden de signalen die ons lichaam ons geeft weinig, te laat of niet verstaan. Hierdoor ontstaat een grote disbalans en kunnen we niet altijd adequaat reageren op wat we nodig hebben. Gezondheid is een breed begrip, net als je gelukkig voelen.

Wat van belang is, is de verbinding tussen lichaam en geest. Daarin bevindt zich de levenskracht maar ook je drive en energie.

Lichaamsgerichte therapie brengt je weer in contact met je levens- en daadkracht.


Body Mind Balans

Als lichaamsgericht therapeut maak ik gebruik van diverse technieken welke gericht zijn op de mens als één holistische eenheid. Vaak is het zo dat bij fysieke klachten en het genezen daarvan mensen bewust worden van de oorsprong van het ontstaan van die klacht.

Dit betekent dat de klacht, mits deze oorspronklijke oorzaak verwerkt wordt, ook niet werkelijk herstellen kan. Dit verwerken kan door inzicht verkrijgen van hoe iets voor je gewerkt heeft. Hoe het je heeft doen overleven maar nu eigenlijk niet meer nodig is en het de doorstroming van je levensenergie in de weg staat.

Ook kan het zijn dat je merkt dat er steeds situaties zijn waarin jij je geconfronteerd voelt door wat er gezegd of gedaan wordt. Dit kan heftige reacties bij jou losmaken waar je jezelf niet fijn bij voelt. Deze reactie is ook vaak een overlevingstechniek waarmee je tot voor kort waarschijnlijk goed heb kunnen functioneren maar nu tegen je gaat werken.

Je mag je bevrijden van deze overlevingsstand en gaan ontdekken welke kracht daarvoor in de plaats tot je beschikking komt.
Om samen met jou deze ontdekkingsreis te gaan maken is het van belang om in gesprek te gaan daarover. Hierdoor kan ik afstemmen op wie jij bent en welke technieken bij jou passen.

Wat van belang is, is de verbinding tussen lichaam en geest. Daarin bevindt zich de levenskracht maar ook je drive en energie.

Lichaamsgerichte therapie brengt je weer in contact met je levens- en daadkracht.
Mediteren Mindfulness Bewust Lichaamswerk

Als lichaamsgericht therapeut maak ik gebruik van diverse technieken welke gericht zijn op de mens als één holistische eenheid. Dit kan ook in groepsverband als cursus of workshop.

Mediteren is een techniek die al veel mensen ontdekt hebben. Er zijn ontzettend veel vormen van mediteren. Dit is ontstaan doordat er heel veel geloofsstromingen zijn die veelal hun eigen rituelen en overtuigingen hebben maar ook de eigen geneeswijzen. Door een cursus of bijeenkomst bij te wonen is het mogelijk om met de verschillende technieken te experimenteren. Zo kan je ontdekken wat goed bij jou past.

Mindfulness is ontstaan vanuit de boeddhistische Vipassana-meditatie. Het gaat hier over het bewust waarnemen van wat er in jou leeft. Wat jij waarneemt en, hoe je daarop reageert.

Bewust lichaamswerk is een manier van werken waarbij je door energetische oefeningen met jou belevingswereld in contact komt. Daarnaast is het voor je lichaam ook een training waardoor jij je makkelijker en gracieuzer gaat bewegen. In een vertrouwde setting waarin de groep elkaar en zichzelf ruimte en respect geeft ontstaat er een situatie waarin persoonlijke ontwikkeling en groei een mooie kans krijgen.

Wat van belang is, is de verbinding tussen lichaam en geest. Daarin bevindt zich de levenskracht maar ook je drive en energie.

Lichaamsgerichte therapie brengt je weer in contact met je levens- en daadkracht.


Ervaringen van cliënten.

Cliënt 1
Ria werkt op een deskundige manier, ze werkt met hart en ziel. Zij is mijn psycholoog, fysiotherapie, en advies gever ze verlicht mijn pijn en laat me makkelijke bewegen.

Cliënt 2
Al jaren kom ik bij Ria om mijzelf te laten masseren.
Soms met gerichte klachten, maar meestal preventief om mijn lichaam als het ware een 'onderhoudsbeurt' te gunnen.
Op een heerlijke ontspannen en deskundige manier wordt mijn gehele lichaam daardoor gevuld met positieve energie.
Ook heb ik meerdere keren meegedaan met de cursus Bewust Lichaamswerk.
Op een prachtige manier heb ik geleerd daardoor beter/liefdevoller met mijn lichaam om te gaan en heb ik meer zelfinzicht gekregen.
Dank je wel Ria!


Cliënt 3
Ria is authentiek, warm en helder!

Cliënt 4
Ria werkt op een prettige en deskundige manier.
Daarnaast is ze betrouwbaar en in staat zich in de situatie in te leven.
Doortastend als de situatie erom vraagt en tegelijkertijd veiligheid biedend.


Cliënt 5
Ria,
bedankt voor je behandeling aan mijn onderbenen. De huisarts gaf de diagnose logesyndroom
waar in principe niks aan te doen is.
Dankzij jouw massage en medicaltaping ging het al gauw een stuk beter.Bedankt.


Tarieven

TARIEVEN (individuele sessies)

1½ uur: € 65,00
1 uur: € 45,00
½ uur: € 25,00
Thuisbezoek (Emmen) 20 minuten € 25,00


Agenda
privacyverklaring

M.i.v. 25 mei 2018 zijn wij verplicht u te informeren over onze dataverwerking.

Dit heeft betrekking op uw privacy.

Uw privacy:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. - Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. - Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. - Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Uw gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. - Op uw nadrukkelijk verzoek en na ondertekening van uw verzoek kunt u vragen om verwijderen van uw gegevens uit het dossier.

Privacy op de zorgnota: Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. - Uw naam, adres en woonplaats
- Uw geboortedatum
- De datum van de behandeling
- Een korte omschrijving van de behadeling, zoals bijv. wordt aangegeven door een prestatienummer of natuurgeneeskundig consult.
- De kosten van het consult.


Contact. 06 2333 6339 of

Verstandig, maak een afspraak:

| | | |


Praktijk Ria Siermans